2 Corinthiers 12:17

SVHeb ik door iemand dergenen, die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht?
Steph μη τινα ων απεσταλκα προς υμας δι αυτου επλεονεκτησα υμας
Trans.mē tina ōn apestalka pros ymas di autou epleonektēsa ymas

Aantekeningen

Heb ik door iemand dergenen, die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
-
τινα
iemand
ων
die
απεσταλκα
gezonden heb

-
προς
ik tot
υμας
-
δι
Heb ik door
αυτου
dergenen
επλεονεκτησα
mijn voordeel gezocht

-
υμας
van

Heb ik door iemand dergenen, die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!