2 Corinthiers 12:18

SVIk heb Titus gebeden, en den broeder medegezonden; heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in denzelfden geest gewandeld? [Hebben wij] niet [gewandeld] in dezelfde voetstappen?
Steph παρεκαλεσα τιτον και συναπεστειλα τον αδελφον μη τι επλεονεκτησεν υμας τιτος ου τω αυτω πνευματι περιεπατησαμεν ου τοις αυτοις ιχνεσιν
Trans.parekalesa titon kai synapesteila ton adelphon mē ti epleonektēsen ymas titos ou tō autō pneumati periepatēsamen ou tois autois ichnesin

Algemeen

Zie ook: Titus

Aantekeningen

Ik heb Titus gebeden, en den broeder medegezonden; heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in denzelfden geest gewandeld? [Hebben wij] niet [gewandeld] in dezelfde voetstappen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παρεκαλεσα
gebeden

-
τιτον
Ik heb Titus
και
en
συναπεστειλα
medegezonden

-
τον
-
αδελφον
den broeder
μη
-
τι
-
επλεονεκτησεν
zijn voordeel gezocht

-
υμας
van
τιτος
Titus
ου
niet
τω
-
αυτω
in denzelfden
πνευματι
geest
περιεπατησαμεν
gewandeld

-
ου
Hebben wij niet
τοις
-
αυτοις
in dezelfde
ιχνεσιν
voetstappen

Ik heb Titus gebeden, en den broeder medegezonden; heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in denzelfden geest gewandeld? [Hebben wij] niet [gewandeld] in dezelfde voetstappen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!