2 Corinthiers 12:4

SVDat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.
Steph οτι ηρπαγη εις τον παραδεισον και ηκουσεν αρρητα ρηματα α ουκ εξον ανθρωπω λαλησαι
Trans.oti ērpagē eis ton paradeison kai ēkousen arrēta rēmata a ouk exon anthrōpō lalēsai

Algemeen

Zie ook: Bijna-doodervaringen, Paradijs, Eden (hof v.), Uittredingen

Aantekeningen

Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Dat
ηρπαγη
hij opgetrokken is geweest

-
εις
in
τον
-
παραδεισον
het paradijs
και
en
ηκουσεν
gehoord heeft

-
αρρητα
onuitsprekelijke
ρηματα
woorden
α
die
ουκ
niet
εξον
geoorloofd is

-
ανθρωπω
het een mens
λαλησαι
te spreken

-

Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!