2 Corinthiers 12:5

SVVan den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelven zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden.
Steph υπερ του τοιουτου καυχησομαι υπερ δε εμαυτου ου καυχησομαι ει μη εν ταις ασθενειαις μου
Trans.yper tou toioutou kauchēsomai yper de emautou ou kauchēsomai ei mē en tais astheneiais mou

Aantekeningen

Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelven zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υπερ
Van
του
-
τοιουτου
den zodanige
καυχησομαι
zal ik roemen

-
υπερ
van
δε
doch
εμαυτου
mijzelven
ου
zal ik niet
καυχησομαι
roemen

-
ει
-
μη
-
εν
in
ταις
-
ασθενειαις
zwakheden
μου
mijn

Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelven zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!