2 Corinthiers 1:15

SVEn op dit betrouwen wilde ik te voren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben;
Steph και ταυτη τη πεποιθησει εβουλομην προς υμας ελθειν προτερον ινα δευτεραν χαριν εχητε
Trans.kai tautē tē pepoithēsei eboulomēn pros ymas elthein proteron ina deuteran charin echēte

Algemeen

Zie ook: 1 Corinthiers 16:5

Aantekeningen

En op dit betrouwen wilde ik te voren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ταυτη
-
τη
-
πεποιθησει
betrouwen
εβουλομην
wilde ik

-
ελθειν
komen

-
προς
tot
υμας
-
το
-
προτερον
te voren
ινα
opdat
δευτεραν
gij een tweede
χαριν
genade
εχητε
zoudt hebben

-

En op dit betrouwen wilde ik te voren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!