2 Corinthiers 1:19

SVWant de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, [namelijk] door mij, en Silvanus, en Timotheus, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.
Steph ο γαρ του θεου υιος ιησους χριστος ο εν υμιν δι ημων κηρυχθεις δι εμου και σιλουανου και τιμοθεου ουκ εγενετο ναι και ου αλλα ναι εν αυτω γεγονεν
Trans.o gar tou theou yios iēsous christos o en ymin di ēmōn kērychtheis di emou kai silouanou kai timotheou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autō gegonen

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Silvanus, Timotheus

Aantekeningen

Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, [namelijk] door mij, en Silvanus, en Timotheus, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
Die
γαρ
Want
του
-
θεου
van God
υιος
de Zoon
ιησους
Jezus
χριστος
Christus
ο
-
εν
onder
υμιν
-
δι
door
ημων
ons
κηρυχθεις
is gepredikt

-
δι
door
εμου
mij
και
en
σιλουανου
Silvánus
και
en
τιμοθεου
Timótheüs
ουκ
neen
εγενετο
is geweest

-
ναι
ja
και
en
ου
niet
αλλα
maar
ναι
ja
εν
in
αυτω
Hem
γεγονεν
was

-

Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, [namelijk] door mij, en Silvanus, en Timotheus, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!