2 Corinthiers 2:15

SVWant wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;
Steph οτι χριστου ευωδια εσμεν τω θεω εν τοις σωζομενοις και εν τοις απολλυμενοις
Trans.oti christou euōdia esmen tō theō en tois sōzomenois kai en tois apollymenois

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
χριστου
van Christus
ευωδια
een goede reuk
εσμεν
wij zijn

-
τω
-
θεω
Gode
εν
in
τοις
-
σωζομενοις
degenen, die zalig worden

-
και
en
εν
in
τοις
-
απολλυμενοις
degenen, die verloren gaan

-

Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!