2 Corinthiers 3:12

SVDewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken;
Steph εχοντες ουν τοιαυτην ελπιδα πολλη παρρησια χρωμεθα
Trans.echontes oun toiautēn elpida pollē parrēsia chrōmetha

Aantekeningen

Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εχοντες
hebben

-
ουν
Dewijl wij dan
τοιαυτην
zodanige
ελπιδα
hoop
πολλη
vele
παρρησια
vrijmoedigheid in het spreken
χρωμεθα
zo gebruiken wij

-

Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!