2 Corinthiers 3:3

SVAls die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.
Steph φανερουμενοι οτι εστε επιστολη χριστου διακονηθεισα υφ ημων εγγεγραμμενη ου μελανι αλλα πνευματι θεου ζωντος ουκ εν πλαξιν λιθιναις αλλ εν πλαξιν καρδιασ σαρκιναις
Trans.phaneroumenoi oti este epistolē christou diakonētheisa yph ēmōn engegrammenē ou melani alla pneumati theou zōntos ouk en plaxin lithinais all en plaxin kardias̱ sarkinais

Algemeen

Zie ook: Geboden (tien), Hart (lichaamsdeel), Inkt, Jezus Christus
Exodus 24:12, Exodus 34:1, Jeremia 31:33, Ezechiel 11:19, Ezechiel 36:26, Hebreeen 8:10

Aantekeningen

Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

φανερουμενοι
Als die openbaar zijt geworden

-
οτι
dat
εστε
zijt

-
επιστολη
gij een brief
χριστου
van Christus
διακονηθεισα
dienst bereid

-
υφ
en door
ημων
onzen
εγγεγραμμενη
die geschreven is

-
ου
niet
μελανι
met inkt
αλλα
maar
πνευματι
door den Geest
θεου
Gods
ζωντος
des levenden

-
ουκ
niet
εν
in
πλαξιν
tafelen
λιθιναις
stenen
αλλ
maar
εν
in
πλαξιν
tafelen
καρδιαις
des harten
σαρκιναις
vlezen

Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!