2 Corinthiers 5:11

SVWij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn.
Steph ειδοτες ουν τον φοβον του κυριου ανθρωπους πειθομεν θεω δε πεφανερωμεθα ελπιζω δε και εν ταις συνειδησεσιν υμων πεφανερωσθαι
Trans.eidotes oun ton phobon tou kyriou anthrōpous peithomen theō de pephanerōmetha elpizō de kai en tais syneidēsesin ymōn pephanerōsthai

Algemeen

Zie ook: Geweten

Aantekeningen

Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειδοτες
wetende

-
ουν
Wij dan
τον
-
φοβον
den schrik
του
-
κυριου
des Heeren
ανθρωπους
de mensen
πειθομεν
bewegen

-
θεω
zijn Gode
δε
doch
πεφανερωμεθα
openbaar geworden

-
ελπιζω
ik hoop

-
δε
en
και
ook
εν
in
ταις
-
συνειδησεσιν
gewetens
υμων
uw
πεφανερωσθαι
geopenbaard te zijn

-

Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!