2 Corinthiers 6:18

SVEn Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.
Steph και εσομαι υμιν εις πατερα και υμεις εσεσθε μοι εις υιους και θυγατερας λεγει κυριος παντοκρατωρ
Trans.kai esomai ymin eis patera kai ymeis esesthe moi eis yious kai thygateras legei kyrios pantokratōr

Algemeen

Zie ook: 2 Samuel 7:14, Jeremia 31:1

Aantekeningen

En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εσομαι
zijn

-
υμιν
Ik zal
εις
tot
πατερα
een Vader
και
en
υμεις
gij
εσεσθε
zijn

-
μοι
zult Mij
εις
tot
υιους
zonen
και
en
θυγατερας
dochteren
λεγει
zegt

-
κυριος
de Heere
παντοκρατωρ
de Almachtige

En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!