2 Corinthiers 6:5

SVIn slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten,
Steph εν πληγαις εν φυλακαις εν ακαταστασιαις εν κοποις εν αγρυπνιαις εν νηστειαις
Trans.en plēgais en phylakais en akatastasiais en kopois en agrypniais en nēsteiais

Algemeen

Zie ook: Gevangenis, Gevangenschap, Vasten, Zweepslagen

Aantekeningen

In slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
In
πληγαις
slagen
εν
in
φυλακαις
gevangenissen
εν
in
ακαταστασιαις
beroerten
εν
in
κοποις
arbeid
εν
in
αγρυπνιαις
waken
εν
in
νηστειαις
vasten

In slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!