2 Corinthiers 6:6

SVIn reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde,
Steph εν αγνοτητι εν γνωσει εν μακροθυμια εν χρηστοτητι εν πνευματι αγιω εν αγαπη ανυποκριτω
Trans.en agnotēti en gnōsei en makrothymia en chrēstotēti en pneumati agiō en agapē anypokritō

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest, Kennis, Geleerd, Lankmoedig

Aantekeningen

In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
In
αγνοτητι
reinheid
εν
in
γνωσει
kennis
εν
in
μακροθυμια
lankmoedigheid
εν
in
χρηστοτητι
goedertierenheid
εν
in
πνευματι
Geest
αγιω
den Heiligen
εν
in
αγαπη
liefde
ανυποκριτω
ongeveinsde

In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!