2 Corinthiers 7:4

SVIk heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roems over u; ik ben vervuld met vertroosting; ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking.
Steph πολλη μοι παρρησια προς υμας πολλη μοι καυχησις υπερ υμων πεπληρωμαι τη παρακλησει υπερπερισσευομαι τη χαρα επι παση τη θλιψει ημων
Trans.pollē moi parrēsia pros ymas pollē moi kauchēsis yper ymōn peplērōmai tē paraklēsei yperperisseuomai tē chara epi pasē tē thlipsei ēmōn

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken
Mattheus 5:12, Handelingen 5:41, Filippenzen 2:17, Colossenzen 1:24

Aantekeningen

Ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roems over u; ik ben vervuld met vertroosting; ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πολλη
heb vele
μοι
Ik
παρρησια
vrijmoedigheid in het spreken
προς
tegen
υμας
-
πολλη
heb veel
μοι
ik
καυχησις
roems
υπερ
over
υμων
-
πεπληρωμαι
ik ben vervuld

-
τη
-
παρακλησει
met vertroosting
υπερπερισσευομαι
ik ben zeer overvloedig

-
τη
-
χαρα
van blijdschap
επι
in
παση
al
τη
-
θλιψει
verdrukking
ημων
onze

Ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roems over u; ik ben vervuld met vertroosting; ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!