2 Corinthiers 7:7

SVEn niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting, met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij; alzo dat ik te meer verblijd ben geweest.
Steph ου μονον δε εν τη παρουσια αυτου αλλα και εν τη παρακλησει η παρεκληθη εφ υμιν αναγγελλων ημιν την υμων επιποθησιν τον υμων οδυρμον τον υμων ζηλον υπερ εμου ωστε με μαλλον χαρηναι
Trans.ou monon de en tē parousia autou alla kai en tē paraklēsei ē pareklēthē eph ymin anangellōn ēmin tēn ymōn epipothēsin ton ymōn odyrmon ton ymōn zēlon yper emou ōste me mallon charēnai

Aantekeningen

En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting, met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij; alzo dat ik te meer verblijd ben geweest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ου
niet
μονον
alleen
δε
En
εν
door
τη
-
παρουσια
komst
αυτου
zijn
αλλα
maar
και
ook
εν
door
τη
-
παρακλησει
de vertroosting
η
met welke
παρεκληθη
vertroost is geweest

-
εφ
hij over
υμιν
-
αναγγελλων
verhaalde

-
ημιν
als hij ons
την
-
υμων
uw
επιποθησιν
verlangen
τον
-
υμων
uw
οδυρμον
kermen
τον
-
υμων
uw
ζηλον
ijver
υπερ
voor
εμου
mij
ωστε
alzo
με
dat ik
μαλλον
te meer
χαρηναι
verblijd ben geweest

-

En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting, met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij; alzo dat ik te meer verblijd ben geweest.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!