2 Corinthiers 8:23

SVHetzij [dan] Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u; hetzij onze broeders, zij zijn afgezanten der Gemeenten, [en] een eer van Christus.
Steph ειτε υπερ τιτου κοινωνος εμος και εις υμας συνεργος ειτε αδελφοι ημων αποστολοι εκκλησιων δοξα χριστου
Trans.eite yper titou koinōnos emos kai eis ymas synergos eite adelphoi ēmōn apostoloi ekklēsiōn doxa christou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Titus

Aantekeningen

Hetzij [dan] Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u; hetzij onze broeders, zij zijn afgezanten der Gemeenten, [en] een eer van Christus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειτε
Hetzij
υπερ
Titus
τιτου
-
κοινωνος
metgezel
εμος
hij is mijn
και
en
εις
bij
υμας
-
συνεργος
medearbeider
ειτε
hetzij
αδελφοι
broeders
ημων
onze
αποστολοι
zij zijn afgezanten
εκκλησιων
der Gemeenten
δοξα
een eer
χριστου
van Christus

Hetzij [dan] Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u; hetzij onze broeders, zij zijn afgezanten der Gemeenten, [en] een eer van Christus.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!