2 Corinthiers 9:2

SVWant ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedoniers, dat Achaje van over een jaar bereid is geweest; en de ijver, van u [begonnen], heeft er velen verwekt.
Steph οιδα γαρ την προθυμιαν υμων ην υπερ υμων καυχωμαι μακεδοσιν οτι αχαια παρεσκευασται απο περυσι και ο εξ υμων ζηλος ηρεθισεν τους πλειονας
Trans.oida gar tēn prothymian ymōn ēn yper ymōn kauchōmai makedosin oti achaia pareskeuastai apo perysi kai o ex ymōn zēlos ērethisen tous pleionas

Algemeen

Zie ook: Achaea, Achaje, Macedonie

Aantekeningen

Want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedoniers, dat Achaje van over een jaar bereid is geweest; en de ijver, van u [begonnen], heeft er velen verwekt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιδα
ik weet

-
γαρ
Want
την
-
προθυμιαν
de volvaardigheid
υμων
uws
ην
van welke
υπερ
over
υμων
-
καυχωμαι
ik roem

-
μακεδοσιν
bij de Macedoniërs
οτι
dat
αχαια
Acháje
παρεσκευασται
bereid is geweest

-
απο
van
περυσι
over een jaar
και
en
ο
-
εξ
van
υμων
uws
ζηλος
de ijver
ηρεθισεν
verwekt

-
τους
-
πλειονας
heeft er velen

Want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedoniërs, dat Achaje van over een jaar bereid is geweest; en de ijver, van u [begonnen], heeft er velen verwekt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!