2 Thessalonicensen 2:5

SVGedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
Steph ου μνημονευετε οτι ετι ων προς υμας ταυτα ελεγον υμιν
Trans.ou mnēmoneuete oti eti ōn pros ymas tauta elegon ymin

Aantekeningen

Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ου
niet
μνημονευετε
Gedenkt gij

-
οτι
dat
ετι
ik, nog
ων
zijnde

-
προς
bij
υμας
-
ταυτα
deze dingen
ελεγον
gezegd heb

-
υμιν
-

Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!