2 Thessalonicensen 3:1

SVVoorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren [zijn] loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u;
Steph το λοιπον προσευχεσθε αδελφοι περι ημων ινα ο λογος του κυριου τρεχη και δοξαζηται καθως και προς υμας
Trans.to loipon proseuchesthe adelphoi peri ēmōn ina o logos tou kyriou trechē kai doxazētai kathōs kai pros ymas

Algemeen

Zie ook: Mattheus 9:38, Efeziers 6:19, Colossenzen 4:3

Aantekeningen

Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren [zijn] loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

το
-
λοιπον
Voorts
προσευχεσθε
bidt

-
αδελφοι
broeders
περι
voor
ημων
ons
ινα
opdat
ο
-
λογος
het Woord
του
-
κυριου
des Heeren
τρεχη
loop hebbe

-
και
ook
δοξαζηται
verheerlijkt worde

-
καθως
gelijk
και
en
προς
bij
υμας
-

Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren [zijn] loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!