Daniel 11:38

SVEn hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats eren; namelijk den god, welken zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met gewenste dingen.
WLCוְלֶאֱלֹ֙הַּ֙ מָֽעֻזִּ֔ים עַל־כַּנֹּ֖ו יְכַבֵּ֑ד וְלֶאֱלֹ֜והַּ אֲשֶׁ֧ר לֹא־יְדָעֻ֣הוּ אֲבֹתָ֗יו יְכַבֵּ֛ד בְּזָהָ֥ב וּבְכֶ֛סֶף וּבְאֶ֥בֶן יְקָרָ֖ה וּבַחֲמֻדֹֽות׃
Trans.wəle’ĕlōhha mā‘uzzîm ‘al-kannwō yəḵabēḏ wəle’ĕlwōhha ’ăšer lō’-yəḏā‘uhû ’ăḇōṯāyw yəḵabēḏ bəzâāḇ ûḇəḵesef ûḇə’eḇen yəqārâ ûḇaḥămuḏwōṯ:

Algemeen

Zie ook: Eloah, Goud, Jupiter, Maüzzim, Zilver
Daniel 11:31

Aantekeningen

En hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats eren; namelijk den god, welken zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met gewenste dingen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

לֶ

-

אֱלֹ֙הַּ֙

En hij zal den god

מָֽעֻזִּ֔ים

Maüzzim

עַל־

-

כַּנּ֖וֹ

in zijn standplaats

יְכַבֵּ֑ד

eren

וְ

-

לֶ

-

אֱל֜וֹהַּ

namelijk den god

אֲשֶׁ֧ר

-

לֹא־

-

יְדָעֻ֣הוּ

niet gekend hebben

אֲבֹתָ֗יו

welken zijn vaders

יְכַבֵּ֛ד

zal hij eren

בְּ

-

זָהָ֥ב

met goud

וּ

-

בְ

-

כֶ֛סֶף

en met zilver

וּ

-

בְ

-

אֶ֥בֶן

gesteente

יְקָרָ֖ה

en met kostelijk

וּ

-

בַ

-

חֲמֻדֽוֹת

-


En hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats eren; namelijk den god, welken zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met gewenste dingen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!