Daniel 2:44

SVDoch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.
WLCוּֽבְיֹומֵיהֹ֞ון דִּ֧י מַלְכַיָּ֣א אִנּ֗וּן יְקִים֩ אֱלָ֨הּ שְׁמַיָּ֤א מַלְכוּ֙ דִּ֤י לְעָלְמִין֙ לָ֣א תִתְחַבַּ֔ל וּמַ֨לְכוּתָ֔ה לְעַ֥ם אָחֳרָ֖ן לָ֣א תִשְׁתְּבִ֑ק תַּדִּ֤ק וְתָסֵיף֙ כָּל־אִלֵּ֣ין מַלְכְוָתָ֔א וְהִ֖יא תְּק֥וּם לְעָלְמַיָּֽא׃
Trans.ûḇəywōmêhwōn dî maləḵayyā’ ’innûn yəqîm ’ĕlāh šəmayyā’ maləḵû dî lə‘āləmîn lā’ ṯiṯəḥabal ûmaləḵûṯâ lə‘am ’āḥŏrān lā’ ṯišətəḇiq tadiq wəṯāsêf kāl-’illên maləḵəwāṯā’ wəhî’ təqûm lə‘āləmayyā’:

Algemeen

Zie ook: Elah (God)

Aantekeningen

Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּֽ

-

בְ

-

יוֹמֵיה֞וֹן

Doch in de dagen

דִּ֧י

-

מַלְכַיָּ֣א

koningen

אִנּ֗וּן

van die

יְקִים֩

verwekken

אֱלָ֨הּ

zal de God

שְׁמַיָּ֤א

des hemels

מַלְכוּ֙

een Koninkrijk

דִּ֤י

-

לְ

-

עָלְמִין֙

dat in der eeuwigheid

לָ֣א

niet

תִתְחַבַּ֔ל

zal verstoord worden

וּ

-

מַ֨לְכוּתָ֔ה

en dat Koninkrijk

לְ

-

עַ֥ם

volk

אָחֳרָ֖ן

ander

לָ֣א

zal aan geen

תִשְׁתְּבִ֑ק

overgelaten worden

תַּדִּ֤ק

vermalen

וְ

-

תָסֵיף֙

en te niet doen

כָּל־

het zal al

אִלֵּ֣ין

die

מַלְכְוָתָ֔א

koninkrijken

וְ

-

הִ֖יא

maar zelf

תְּק֥וּם

bestaan

לְ

-

עָלְמַיָּֽא

zal het in alle eeuwigheid


Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!