Daniel 3:28

SVNebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-nego, Die Zijn engel gezonden, en Zijn knechten verlost heeft, die op Hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen god eerden noch aanbaden, dan hun God.
WLCעָנֵ֨ה נְבֽוּכַדְנֶצַּ֜ר וְאָמַ֗ר בְּרִ֤יךְ אֱלָהֲהֹון֙ דִּֽי־שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְגֹ֔ו דִּֽי־שְׁלַ֤ח מַלְאֲכֵהּ֙ וְשֵׁיזִ֣ב לְעַבְדֹ֔והִי דִּ֥י הִתְרְחִ֖צוּ עֲלֹ֑והִי וּמִלַּ֤ת מַלְכָּא֙ שַׁנִּ֔יו וִיהַ֣בוּ [גֶשְׁמֵיהֹון כ] (גֶשְׁמְהֹ֗ון ק) דִּ֠י לָֽא־יִפְלְח֤וּן וְלָֽא־יִסְגְּדוּן֙ לְכָל־אֱלָ֔הּ לָהֵ֖ן לֵאלָֽהֲהֹֽון׃
Trans.‘ānēh nəḇûḵaḏəneṣṣar wə’āmar bərîḵə ’ĕlâăhwōn dî-šaḏəraḵə mêšaḵə wa‘ăḇēḏ nəḡwō dî-šəlaḥ malə’ăḵēhh wəšêziḇ lə‘aḇəḏwōhî dî hiṯərəḥiṣû ‘ălwōhî ûmillaṯ maləkā’ šannîw wîhaḇû ḡešəmêhwōn ḡešəməhwōn dî lā’-yifələḥûn wəlā’-yisəgəḏûn ləḵāl-’ĕlāh lâēn lē’lâăhwōn:

Algemeen

Zie ook: Abed Nego, Azarja, Elah (God), Engelen, Nebukadnezar, Qere en Ketiv, Sadrach

Aantekeningen

Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-nego, Die Zijn engel gezonden, en Zijn knechten verlost heeft, die op Hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen god eerden noch aanbaden, dan hun God.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

עָנֵ֨ה

antwoordde

נְבֽוּכַדְנֶצַּ֜ר

Nebukadnézar

וְ

-

אָמַ֗ר

en zeide

בְּרִ֤יךְ

Geloofd

אֱלָהֲהוֹן֙

zij de God

דִּֽי־

-

שַׁדְרַ֤ךְ

van Sadrach

מֵישַׁךְ֙

Mesach

וַ

-

עֲבֵ֣ד

-

נְג֔וֹ

en Abéd-nego

דִּֽי־

-

שְׁלַ֤ח

gezonden

מַלְאֲכֵהּ֙

Die Zijn engel

וְ

-

שֵׁיזִ֣ב

verlost heeft

לְ

-

עַבְד֔וֹהִי

en Zijn knechten

דִּ֥י

-

הִתְרְחִ֖צוּ

vertrouwd hebben

עֲל֑וֹהִי

die op Hem

וּ

-

מִלַּ֤ת

woord

מַלְכָּא֙

en des konings

שַׁנִּ֔יו

veranderd

וִ

-

יהַ֣בוּ

overgegeven hebben

גשמיהון

en hun lichamen

גֶשְׁמְה֗וֹן

-

דִּ֠י

-

לָֽא־

opdat zij geen

יִפְלְח֤וּן

eerden

וְ

-

לָֽא־

noch

יִסְגְּדוּן֙

aanbaden

לְ

-

כָל־

-

אֱלָ֔הּ

god

לָהֵ֖ן

dan

לֵ

-

אלָֽהֲהֽוֹן

hun God


Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-nego, Die Zijn engel gezonden, en Zijn knechten verlost heeft, die op Hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen god eerden noch aanbaden, dan hun God.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!