Daniel 6:25

SVToen beval de koning, en zij brachten die mannen voor, die Daniel overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil der leeuwen hen, hun kinderen, en hun vrouwen; en zij kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden ook al hun beenderen.
WLCוַאֲמַ֣ר מַלְכָּ֗א וְהַיְתִ֞יו גֻּבְרַיָּ֤א אִלֵּךְ֙ דִּֽי־אֲכַ֤לוּ קַרְצֹ֙והִי֙ דִּ֣י דָֽנִיֵּ֔אל וּלְגֹ֤ב אַרְיָוָתָא֙ רְמֹ֔ו אִנּ֖וּן בְּנֵיהֹ֣ון וּנְשֵׁיהֹ֑ון וְלָֽא־מְטֹ֞ו לְאַרְעִ֣ית גֻּבָּ֗א עַ֠ד דִּֽי־שְׁלִ֤טֽוּ בְהֹון֙ אַרְיָ֣וָתָ֔א וְכָל־גַּרְמֵיהֹ֖ון הַדִּֽקוּ׃
Trans.wa’ămar maləkā’ wəhayəṯîw guḇərayyā’ ’illēḵə dî-’ăḵalû qarəṣwōhî dî ḏānîyē’l ûləḡōḇ ’arəyāwāṯā’ rəmwō ’innûn bənêhwōn ûnəšêhwōn wəlā’-məṭwō lə’arə‘îṯ gubā’ ‘aḏ dî-šəliṭû ḇəhwōn ’arəyāwāṯā’ wəḵāl-garəmêhwōn hadiqû:

Algemeen

Zie ook: Bot, botten, Daniel, Doodstraf, Leeuw, Sippenhaftung

Aantekeningen

Toen beval de koning, en zij brachten die mannen voor, die Daniel overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil der leeuwen hen, hun kinderen, en hun vrouwen; en zij kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden ook al hun beenderen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

אֲמַ֣ר

beval

מַלְכָּ֗א

de koning

וְ

-

הַיְתִ֞יו

en zij brachten

גֻּבְרַיָּ֤א

mannen

אִלֵּךְ֙

die

דִּֽי־

-

אֲכַ֤לוּ

beschuldigd hadden

קַרְצ֙וֹהִי֙

overluid

דִּ֣י

-

דָֽנִיֵּ֔אל

voor, die Daniël

וּ

-

לְ

-

גֹ֤ב

in den kuil

אַרְיָוָתָא֙

der leeuwen

רְמ֔וֹ

en zij wierpen

אִנּ֖וּן

hen

בְּנֵיה֣וֹן

hun kinderen

וּ

-

נְשֵׁיה֑וֹן

en hun vrouwen

וְ

-

לָֽא־

niet

מְט֞וֹ

en zij kwamen

לְ

-

אַרְעִ֣ית

op den grond

גֻּבָּ֗א

des kuils

עַ֠ד

heersten

דִּֽי־

-

שְׁלִ֤טֽוּ

-

בְ

-

הוֹן֙

-

אַרְיָ֣וָתָ֔א

of de leeuwen

וְ

-

כָל־

ook al

גַּרְמֵיה֖וֹן

hun beenderen

הַדִּֽקוּ

over hen, zij vermorzelden


Toen beval de koning, en zij brachten die mannen voor, die Daniel overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil der leeuwen hen, hun kinderen, en hun vrouwen; en zij kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden ook al hun beenderen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!