Deuteronomium 32:15

SVAls nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij achteruit, (gij zijt vet, gij zijt dik, [ja, met vet] overdekt geworden!); en hij liet God varen, Die hem gemaakt heeft, en versmaadde den Rotssteen zijns heils.
WLCוַיִּשְׁמַ֤ן יְשֻׁרוּן֙ וַיִּבְעָ֔ט שָׁמַ֖נְתָּ עָבִ֣יתָ כָּשִׂ֑יתָ וַיִּטֹּשׁ֙ אֱלֹ֣והַ עָשָׂ֔הוּ וַיְנַבֵּ֖ל צ֥וּר יְשֻׁעָתֹֽו׃
Trans.wayyišəman yəšurûn wayyiḇə‘āṭ šāmanətā ‘āḇîṯā kāśîṯā wayyiṭṭōš ’ĕlwōha ‘āśâû wayənabēl ṣûr yəšu‘āṯwō:

Algemeen

Zie ook: Dikke mensen, Eloah, Jeschurun, Tzoor, Vraatzucht

Aantekeningen

Als nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij achteruit, (gij zijt vet, gij zijt dik, [ja, met vet] overdekt geworden!); en hij liet God varen, Die hem gemaakt heeft, en versmaadde den Rotssteen zijns heils.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יִּשְׁמַ֤ן

vet werd

יְשֻׁרוּן֙

Als nu Jeschurun

וַ

-

יִּבְעָ֔ט

zo sloeg hij achteruit

שָׁמַ֖נְתָּ

gij zijt vet

עָבִ֣יתָ

gij zijt dik

כָּשִׂ֑יתָ

overdekt geworden

וַ

-

יִּטֹּשׁ֙

varen

אֱל֣וֹהַ

!; en hij liet God

עָשָׂ֔הוּ

Die hem gemaakt heeft

וַ

-

יְנַבֵּ֖ל

en versmaadde

צ֥וּר

den Rotssteen

יְשֻׁעָתֽוֹ

zijns heils


Als nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij achteruit, (gij zijt vet, gij zijt dik, [ja, met vet] overdekt geworden!); en hij liet God varen, Die hem gemaakt heeft, en versmaadde den Rotssteen zijns heils.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!