Efeziers 2:18

SVWant door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.
Steph οτι δι αυτου εχομεν την προσαγωγην οι αμφοτεροι εν ενι πνευματι προς τον πατερα
Trans.oti di autou echomen tēn prosagōgēn oi amphoteroi en eni pneumati pros ton patera

Algemeen

Zie ook: Johannes 10:9, Johannes 14:6, Romeinen 5:2, Efeziers 3:12, Hebreeen 10:19

Aantekeningen

Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
δι
door
αυτου
-
εχομεν
Hem hebben wij

-
την
-
προσαγωγην
den toegang
οι
-
αμφοτεροι
beiden
εν
door
ενι
een
πνευματι
Geest
προς
tot
τον
-
πατερα
den Vader

Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!