Efeziers 2:19

SVZo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;
Steph αρα ουν ουκετι εστε ξενοι και παροικοι αλλα συμπολιται των αγιων και οικειοι του θεου
Trans.ara oun ouketi este xenoi kai paroikoi alla sympolitai tōn agiōn kai oikeioi tou theou

Algemeen

Zie ook: Allochtoon / Vreemdeling, Asielzoeker, Heilige
Galaten 6:10

Aantekeningen

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners,
maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αρα
dan
ουν
Zo
ουκετι
niet meer
εστε
zijt gij

-
ξενοι
vreemdelingen
και
en
παροικοι
bijwoners
αλλα
maar
συμπολιται
medeburgers
των
-
αγιων
der heiligen
και
en
οικειοι
huisgenoten
του
-
θεου
Gods

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!