Efeziers 3:13

SVDaarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw heerlijkheid.
Steph διο αιτουμαι μη εκκακειν εν ταις θλιψεσιν μου υπερ υμων ητις εστιν δοξα υμων
Trans.dio aitoumai mē ekkakein en tais thlipsesin mou yper ymōn ētis estin doxa ymōn

Algemeen

Zie ook: Filippenzen 1:14, Colossenzen 1:24, 1 Thessalonicensen 3:3

Aantekeningen

Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw heerlijkheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διο
Daarom
αιτουμαι
bid ik

-
μη
dat gij niet
εκκακειν
vertraagt

-
εν
in
ταις
-
θλιψεσιν
verdrukkingen
μου
mijn
υπερ
voor
υμων
uw
ητις
hetwelke
εστιν
is

-
δοξα
heerlijkheid
υμων
-

Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw heerlijkheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!