Efeziers 3:16

SVOpdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;
Steph ινα δωη υμιν κατα τον πλουτον της δοξης αυτου δυναμει κραταιωθηναι δια του πνευματος αυτου εις τον εσω ανθρωπον
Trans.ina dōē ymin kata ton plouton tēs doxēs autou dynamei krataiōthēnai dia tou pneumatos autou eis ton esō anthrōpon

Algemeen

Zie ook: Efeziers 6:10

Aantekeningen

Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ινα
Opdat
δωη
geve

-

-

-
υμιν
Hij
κατα
naar
τον
-
πλουτον
den rijkdom
της
-
δοξης
heerlijkheid
αυτου
Zijn
δυναμει
met kracht
κραταιωθηναι
versterkt te worden

-
δια
door
του
-
πνευματος
Geest
αυτου
Zijner
εις
in
τον
-
εσω
den inwendigen
ανθρωπον
mens

Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!