Efeziers 3:20

SVHem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,
Steph τω δε δυναμενω υπερ παντα ποιησαι υπερ εκ περισσου ων αιτουμεθα η νοουμεν κατα την δυναμιν την ενεργουμενην εν ημιν
Trans.tō de dynamenō yper panta poiēsai yper ek perissou ōn aitoumetha ē nooumen kata tēn dynamin tēn energoumenēn en ēmin

Algemeen

Zie ook: Bidden
Romeinen 16:25

Aantekeningen

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τω
-
δε
Hem nu
δυναμενω
Die machtig is

-
υπερ
meer dan
παντα
al
ποιησαι
te doen

-
υπερ
boven
εκπερισσου
-
ων
wat
αιτουμεθα
wij bidden

-
η
of
νοουμεν
denken

-
κατα
naar
την
-
δυναμιν
de kracht
την
-
ενεργουμενην
werkt

-
εν
die in
ημιν
ons

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!