Efeziers 3:5

SVWelke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
Steph ο εν ετεραις γενεαις ουκ εγνωρισθη τοις υιοις των ανθρωπων ως νυν απεκαλυφθη τοις αγιοις αποστολοις αυτου και προφηταις εν πνευματι
Trans.o en eterais geneais ouk egnōristhē tois yiois tōn anthrōpōn ōs nyn apekalyphthē tois agiois apostolois autou kai prophētais en pneumati

Algemeen

Zie ook: Apostelen, Heilige Geest
Handelingen 10:28

Aantekeningen

Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
Welke
ετεραις
andere
γενεαις
eeuwen
ουκ
niet
εγνωρισθη
is bekend gemaakt

-
τοις
-
υιοις
den kinderen
των
-
ανθρωπων
der mensen
ως
gelijk
νυν
zij nu
απεκαλυφθη
is geopenbaard

-
τοις
-
αγιοις
heilige
αποστολοις
apostelen
αυτου
aan Zijn
και
en
προφηταις
profeten
εν
in
πνευματι
den Geest

Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!