Efeziers 3:6

SV[Namelijk] dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;
Steph ειναι τα εθνη συγκληρονομα και συσσωμα και συμμετοχα της επαγγελιας αυτου εν τω χριστω δια του ευαγγελιου
Trans.einai ta ethnē synklēronoma kai syssōma kai symmetocha tēs epangelias autou en tō christō dia tou euangeliou

Algemeen

Zie ook: Christendom, Heiden, Heidenen, Jezus Christus, Jodendom, Proselieten

Aantekeningen

Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειναι
zijn

-
τα
-
εθνη
dat de heidenen
συγκληρονομα
medeërfgenamen
και
en
συσσωμα
van hetzelfde lichaam
και
en
συμμετοχα
mededeelgenoten
της
-
επαγγελιας
belofte
αυτου
Zijner
εν
door
τω
-
χριστω
Christus
δια
door
του
-
ευαγγελιου
het Evangelie

Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!