Efeziers 3:9

SVEn allen te verlichten, [dat zij mogen verstaan], welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van [alle] eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;
Steph και φωτισαι παντασ τις η κοινωνια του μυστηριου του αποκεκρυμμενου απο των αιωνων εν τω θεω τω τα παντα κτισαντι δια ιησου χριστου
Trans.kai phōtisai pantas̱ tis ē koinōnia tou mystēriou tou apokekrymmenou apo tōn aiōnōn en tō theō tō ta panta ktisanti dia iēsou christou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Genesis 1:3, Psalm 33:6, Johannes 1:3, Romeinen 16:25, Efeziers 1:9, Colossenzen 1:16, Colossenzen 1:26, 2 Timotheus 1:10, Titus 1:2, Hebreeen 1:2, 1 Petrus 1:20

Aantekeningen

En allen te verlichten, [dat zij mogen verstaan], welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van [alle] eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
φωτισαι
te verlichten

-
παντας
allen
τις
welke
η
Welke
οικονομια
-
του
zij, die
μυστηριου
der verborgenheid
του
-
αποκεκρυμμενου
verborgen is geweest

-
απο
van
των
-
αιωνων
eeuwen
εν
in
τω
-
θεω
God
τω
-
τα
-
παντα
alle dingen
κτισαντι
geschapen heeft

-
δια
door
ιησου
Jezus
χριστου
Christus

En allen te verlichten, [dat zij mogen verstaan], welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van [alle] eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!