Efeziers 4:10

SVDie nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.
Steph ο καταβας αυτος εστιν και ο αναβας υπερανω παντων των ουρανων ινα πληρωση τα παντα
Trans.o katabas autos estin kai o anabas yperanō pantōn tōn ouranōn ina plērōsē ta panta

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (nederdaling hel)

Aantekeningen

Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
καταβας
Die nedergedaald is

-
αυτος
-
εστιν
is

-
και
Dezelfde ook
ο
-
αναβας
Die opgevaren is

-
υπερανω
verre boven
παντων
al
των
-
ουρανων
de hemelen
ινα
opdat
πληρωση
vervullen zou

-
τα
-
παντα
Hij alle dingen

Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!