Efeziers 4:31

SVAlle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;
Steph πασα πικρια και θυμος και οργη και κραυγη και βλασφημια αρθητω αφ υμων συν παση κακια
Trans.pasa pikria kai thymos kai orgē kai kraugē kai blasphēmia arthētō aph ymōn syn pasē kakia

Algemeen

Zie ook: Boosheid, Lastering
Colossenzen 3:19

Aantekeningen

Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πασα
Alle
πικρια
bitterheid
και
en
θυμος
toornigheid
και
en
οργη
gramschap
και
en
κραυγη
geroep
και
en
βλασφημια
lastering
αρθητω
geweerd

-
αφ
zij van
υμων
-
συν
met
παση
alle
κακια
boosheid

Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!