Efeziers 4:8

SVDaarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven.
Steph διο λεγει αναβας εις υψος ηχμαλωτευσεν αιχμαλωσιαν και εδωκεν δοματα τοις ανθρωποις
Trans.dio legei anabas eis ypsos ēchmalōteusen aichmalōsian kai edōken domata tois anthrōpois

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (nederdaling hel)
Psalm 68:19

Aantekeningen

Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διο
Daarom
λεγει
zegt Hij

-
αναβας
Als Hij opgevaren is

-
εις
in
υψος
de hoogte
ηχμαλωτευσεν
gevangen genomen

-
αιχμαλωσιαν
heeft Hij de gevangenis
και
en
εδωκεν
gegeven

-
δοματα
gaven
τοις
-
ανθρωποις
heeft den mensen

Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!