Efeziers 5:15

SVZiet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
Steph βλεπετε ουν πωσ ακριβως περιπατειτε μη ως ασοφοι αλλ ως σοφοι
Trans.blepete oun pōs̱ akribōs peripateite mē ōs asophoi all ōs sophoi

Algemeen

Zie ook: Colossenzen 4:5

Aantekeningen

Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

βλεπετε
Ziet

-
ουν
dan
πως
hoe
ακριβως
gij voorzichtiglijk
περιπατειτε
wandelt

-
μη
niet
ως
als
ασοφοι
onwijzen
αλλ
maar
ως
als
σοφοι
wijzen

Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!