Efeziers 5:19

SVSprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;
Steph λαλουντες εαυτοις ψαλμοις και υμνοις και ωδαις πνευματικαις αδοντες και ψαλλοντες εν τη καρδια υμων τω κυριω
Trans.lalountes eautois psalmois kai ymnois kai ōdais pneumatikais adontes kai psallontes en tē kardia ymōn tō kyriō

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Hymne, lofzang, Liederen, Muziek, Psalmzingen
Colossenzen 3:16

Aantekeningen

Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λαλουντες
Sprekende

-
εαυτοις
onder elkander
ψαλμοις
met psalmen
και
en
υμνοις
lofzangen
και
en
ωδαις
liederen
πνευματικαις
geestelijke
αδοντες
zingende

-
και
en
ψαλλοντες
psalmende

-
εν
in
τη
-
καρδια
hart
υμων
uw
τω
-
κυριω
den Heere

Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!