Efeziers 5:2

SVEn wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.
Steph και περιπατειτε εν αγαπη καθως και ο χριστος ηγαπησεν ημας και παρεδωκεν εαυτον υπερ ημων προσφοραν και θυσιαν τω θεω εις οσμην ευωδιας
Trans.kai peripateite en agapē kathōs kai o christos ēgapēsen ēmas kai paredōken eauton yper ēmōn prosphoran kai thysian tō theō eis osmēn euōdias

Algemeen

Zie ook: Dierenoffers, type van Christus, Jezus Christus, Jezus Christus (sterven)
Hooglied 9:14, Johannes 13:34, Johannes 15:12, Galaten 2:20, 1 Thessalonicensen 4:9, Titus 2:14, Hebreeen 8:3, Hebreeen 9:14, 1 Petrus 3:18, 1 Johannes 3:23, 1 Johannes 4:21

Aantekeningen

En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
περιπατειτε
wandelt

-
εν
in
αγαπη
de liefde
καθως
gelijkerwijs
και
ook
ο
-
χριστος
Christus
ηγαπησεν
liefgehad heeft

-
ημας
ons
και
en
παρεδωκεν
heeft overgegeven tot

-
εαυτον
Zichzelven
υπερ
voor
ημων
ons
προσφοραν
een offerande
και
en
θυσιαν
een slachtoffer
τω
-
θεω
Gode
εις
tot
οσμην
reuk
ευωδιας
een welriekenden

En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!