Efeziers 5:20

SVDankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;
Steph ευχαριστουντες παντοτε υπερ παντων εν ονοματι του κυριου ημων ιησου χριστου τω θεω και πατρι
Trans.eucharistountes pantote yper pantōn en onomati tou kyriou ēmōn iēsou christou tō theō kai patri

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Colossenzen 3:17, 1 Thessalonicensen 5:18

Aantekeningen

Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ευχαριστουντες
Dankende

-
παντοτε
te allen tijd
υπερ
over
παντων
alle dingen
εν
in
ονοματι
den Naam
του
-
κυριου
Heere
ημων
van onzen
ιησου
Jezus
χριστου
Christus
τω
-
θεω
God
και
en
πατρι
den Vader

Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!