Efeziers 6:12

SVWant wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
Steph οτι ουκ εστιν ημιν η παλη προς αιμα και σαρκα αλλα προς τας αρχας προς τας εξουσιας προς τους κοσμοκρατορας του σκοτους του αιωνοσ τουτου προς τα πνευματικα της πονηριας εν τοις επουρανιοις
Trans.oti ouk estin ēmin ē palē pros aima kai sarka alla pros tas archas pros tas exousias pros tous kosmokratoras tou skotous tou aiōnos̱ toutou pros ta pneumatika tēs ponērias en tois epouraniois

Algemeen

Zie ook: Demonen, Duisternis, Wapenrusting (Geestelijke)
Efeziers 2:2

Aantekeningen

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
ουκ
niet
εστιν
hebben

-
ημιν
wij
η
-
παλη
den strijd
προς
tegen
αιμα
bloed
και
en
σαρκα
vlees
αλλα
maar
προς
tegen
τας
-
αρχας
de overheden
προς
tegen
τας
-
εξουσιας
de machten
προς
tegen
τους
-
κοσμοκρατορας
de geweldhebbers der wereld
του
-
σκοτους
der duisternis
του
-
αιωνος
eeuw
τουτου
dezer
προς
tegen
τα
-
πνευματικα
de geestelijke
της
-
πονηριας
boosheden
εν
in
τοις
-
επουρανιοις
de lucht

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!