Efeziers 6:20

SVWaarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.
Steph υπερ ου πρεσβευω εν αλυσει ινα εν αυτω παρρησιασωμαι ως δει με λαλησαι
Trans.yper ou presbeuō en alysei ina en autō parrēsiasōmai ōs dei me lalēsai

Algemeen

Zie ook: Handelingen 28:20, 2 Corinthiers 5:20

Aantekeningen

Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υπερ
Waarover
ου
-
πρεσβευω
ik een gezant ben

-
εν
in
αλυσει
een keten
ινα
opdat
εν
ik in
αυτω
hetzelve
παρρησιασωμαι
vrijmoediglijk moge spreken

-
ως
gelijk
δει
betaamt

-
με
mij
λαλησαι
te spreken

-

Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!