Efeziers 6:9

SVEn gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en [dat] geen aanneming des persoons bij Hem is.
Steph και οι κυριοι τα αυτα ποιειτε προς αυτους ανιεντες την απειλην ειδοτες οτι και υμων αυτων ο κυριος εστιν εν ουρανοις και προσωποληψια ουκ εστιν παρ αυτω
Trans.kai oi kyrioi ta auta poieite pros autous anientes tēn apeilēn eidotes oti kai ymōn autōn o kyrios estin en ouranois kai prosōpolēpsia ouk estin par autō

Algemeen

Zie ook: Huistafels
Deuteronomium 10:17, 2 Kronieken 19:7, Job 34:19, Handelingen 10:34, Romeinen 2:11, Galaten 2:6, Colossenzen 3:25, Colossenzen 4:1, 1 Petrus 1:17

Aantekeningen

En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en [dat] geen aanneming des persoons bij Hem is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οι
-
κυριοι
gij heren
τα
-
αυτα
hetzelfde
ποιειτε
doet

-
προς
bij
αυτους
hen
ανιεντες
nalatende

-
την
-
απειλην
de dreiging
ειδοτες
als die weet

-
οτι
dat
και
ook
υμων
uw
αυτων
eigen
ο
-
κυριος
Heere
εστιν
is

-
εν
in
ουρανοις
de hemelen
και
en
προσωποληψια
aanneming des persoons
ουκ
geen
εστιν
is

-
παρ
bij
αυτω
Hem

En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en [dat] geen aanneming des persoons bij Hem is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!