Exodus 15:15

SVDan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen; beving zal de machtigen der Moabieten bevangen; al de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten!
WLCאָ֤ז נִבְהֲלוּ֙ אַלּוּפֵ֣י אֱדֹ֔ום אֵילֵ֣י מֹואָ֔ב יֹֽאחֲזֵ֖מֹו רָ֑עַד נָמֹ֕גוּ כֹּ֖ל יֹשְׁבֵ֥י כְנָֽעַן׃
Trans.’āz niḇəhălû ’allûfê ’ĕḏwōm ’êlê mwō’āḇ yō’ḥăzēmwō rā‘aḏ nāmōḡû kōl yōšəḇê ḵənā‘an:

Algemeen

Zie ook: Edom, Kanaan, Moab
Deuteronomium 2:4

Aantekeningen

Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen; beving zal de machtigen der Moabieten bevangen; al de ingezetenen van Kanaän zullen versmelten!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

אָ֤ז

Dan

נִבְהֲלוּ֙

verbaasd wezen

אַלּוּפֵ֣י

zullen de vorsten

אֱד֔וֹם

van Edom

אֵילֵ֣י

zal de machtigen

מוֹאָ֔ב

der Moabieten

יֹֽאחֲזֵ֖מוֹ

bevangen

רָ֑עַד

beving

נָמֹ֕גוּ

zullen versmelten

כֹּ֖ל

-

יֹשְׁבֵ֥י

al de ingezetenen

כְנָֽעַן

van Kanaän


Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen; beving zal de machtigen der Moabieten bevangen; al de ingezetenen van Kanaän zullen versmelten!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!