Exodus 20:8

SVGedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
WLCזָכֹ֛ור֩ אֶת־יֹ֥֨ום הַשַּׁבָּ֖֜ת לְקַדְּשֹֽׁ֗ו ׃
Trans.zāḵwōr ’eṯ-ywōm haššabāṯ ləqadəšwō:

Algemeen

Zie ook: Geboden (tien), Sabbat
Ezechiel 20:12

Aantekeningen

Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

זָכ֛וֹר֩

Gedenkt

אֶת־

den

י֥֨וֹם

dag

הַ

van de

שַּׁבָּ֖֜ת

sabbat

לְ

dat die

קַדְּשֽׁ֗וֹ

gij heiligt


Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

____


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!