Ezechiel 38:12

SVOm buit te buiten, en om roof te roven; om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen, die [nu] bewoond zijn, en tegen een volk, dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in het midden des lands.
WLCלִשְׁלֹ֥ל שָׁלָ֖ל וְלָבֹ֣ז בַּ֑ז לְהָשִׁ֨יב יָדְךָ֜ עַל־חֳרָבֹ֣ות נֹושָׁבֹ֗ת וְאֶל־עַם֙ מְאֻסָּ֣ף מִגֹּויִ֔ם עֹשֶׂה֙ מִקְנֶ֣ה וְקִנְיָ֔ן יֹשְׁבֵ֖י עַל־טַבּ֥וּר הָאָֽרֶץ׃
Trans.lišəlōl šālāl wəlāḇōz baz ləhāšîḇ yāḏəḵā ‘al-ḥŏrāḇwōṯ nwōšāḇōṯ wə’el-‘am mə’ussāf migwōyim ‘ōśeh miqəneh wəqinəyān yōšəḇê ‘al-ṭabûr hā’āreṣ:

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Heiden, Heidenen

Aantekeningen

Om buit te buiten, en om roof te roven; om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen, die [nu] bewoond zijn, en tegen een volk, dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in het midden des lands.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

לִ

-

שְׁלֹ֥ל

te buiten

שָׁלָ֖ל

Om buit

וְ

-

לָ

-

בֹ֣ז

te roven

בַּ֑ז

en om roof

לְ

-

הָשִׁ֨יב

te wenden

יָדְךָ֜

om uw hand

עַל־

-

חֳרָב֣וֹת

tegen de woeste plaatsen

נוֹשָׁבֹ֗ת

die bewoond zijn

וְ

-

אֶל־

-

עַם֙

en tegen een volk

מְאֻסָּ֣ף

verzameld is

מִ

-

גּוֹיִ֔ם

dat uit de heidenen

עֹשֶׂה֙

verkregen heeft

מִקְנֶ֣ה

dat vee

וְ

-

קִנְיָ֔ן

en have

יֹשְׁבֵ֖י

wonende

עַל־

-

טַבּ֥וּר

in het midden

הָ

-

אָֽרֶץ

des lands


Om buit te buiten, en om roof te roven; om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen, die [nu] bewoond zijn, en tegen een volk, dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in het midden des lands.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!