Ezechiel 40:19

SVEn hij mat de breedte, van het voorste deel der benedenste poort af, voor aan het binnenste voorhof, van buiten, honderd ellen, oostwaarts en noordwaarts.
WLCוַיָּ֣מָד רֹ֡חַב מִלִּפְנֵי֩ הַשַּׁ֨עַר הַתַּחְתֹּ֜ונָה לִפְנֵ֨י הֶחָצֵ֧ר הַפְּנִימִ֛י מִח֖וּץ מֵאָ֣ה אַמָּ֑ה הַקָּדִ֖ים וְהַצָּפֹֽון׃
Trans.wayyāmāḏ rōḥaḇ millifənê hašša‘ar hataḥətwōnâ lifənê heḥāṣēr hapənîmî miḥûṣ mē’â ’ammâ haqqāḏîm wəhaṣṣāfwōn:

Aantekeningen

En hij mat de breedte, van het voorste deel der benedenste poort af, voor aan het binnenste voorhof, van buiten, honderd ellen, oostwaarts en noordwaarts.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יָּ֣מָד

En hij mat

רֹ֡חַב

de breedte

מִ

-

לִּ

-

פְנֵי֩

van het voorste

הַ

-

שַּׁ֨עַר

poort

הַ

-

תַּחְתּ֜וֹנָה

deel der benedenste

לִ

-

פְנֵ֨י

af, voor aan

הֶ

-

חָצֵ֧ר

voorhof

הַ

-

פְּנִימִ֛י

het binnenste

מִ

-

ח֖וּץ

van buiten

מֵאָ֣ה

honderd

אַמָּ֑ה

ellen

הַ

-

קָּדִ֖ים

oostwaarts

וְ

-

הַ

-

צָּפֽוֹן

en noordwaarts


En hij mat de breedte, van het voorste deel der benedenste poort af, voor aan het binnenste voorhof, van buiten, honderd ellen, oostwaarts en noordwaarts.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!