Ezechiel 40:26

SVEn haar opgangen waren van zeven trappen, en haar voorhuizen waren voor aan dezelve; en zij had palmbomen, een van deze, en een van gene zijde aan haar posten.
WLCוּמַעֲלֹ֤ות שִׁבְעָה֙ [עֹלֹותֹו כ] (עֹֽלֹותָ֔יו ק) [וְאֵלַמֹּו כ] (וְאֵֽלַמָּ֖יו ק) לִפְנֵיהֶ֑ם וְתִמֹרִ֣ים לֹ֗ו אֶחָ֥ד מִפֹּ֛ו וְאֶחָ֥ד מִפֹּ֖ו אֶל־ [אֵילֹו כ] (אֵילָֽיו׃ ק)
Trans.ûma‘ălwōṯ šiḇə‘â ‘ōlwōṯāw ‘ōlwōṯāyw wə’ēlammwō wə’ēlammāyw lifənêhem wəṯimōrîm lwō ’eḥāḏ mipwō wə’eḥāḏ mipwō ’el-’êlāw ’êlāyw:

Algemeen

Zie ook: Dadel, Dadelpalm, Ladder, Trap, Qere en Ketiv

Aantekeningen

En haar opgangen waren van zeven trappen, en haar voorhuizen waren voor aan dezelve; en zij had palmbomen, een van deze, en een van gene zijde aan haar posten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

מַעֲל֤וֹת

trappen

שִׁבְעָה֙

waren van zeven

עלותו

En haar opgangen

עֹֽלוֹתָ֔יו

-

ו

-

אלמו

en haar voorhuizen

וְ

-

אֵֽלַמָּ֖יו

-

לִ

-

פְנֵיהֶ֑ם

waren voor aan

וְ

-

תִמֹרִ֣ים

dezelve; en zij had palmbomen

ל֗

-

וֹ

-

אֶחָ֥ד

een

מִ

-

פּ֛וֹ

-

וְ

-

אֶחָ֥ד

van deze, en een

מִ

-

פּ֖וֹ

-

אֶל־

-

אילו

van gene zijde aan haar posten

אֵילָֽיו

-


En haar opgangen waren van zeven trappen, en haar voorhuizen waren voor aan dezelve; en zij had palmbomen, een van deze, en een van gene zijde aan haar posten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!