Ezechiel 40:44

SVEn van buiten de binnenste poort waren de kameren der zangers, in het binnenste voorhof, dat aan de zijde van de noorderpoort was; en het voorste deel derzelve was den weg naar het zuiden; een was er aan de zijde van de oostpoort, ziende den weg naar het noorden.
WLCוּמִחוּצָה֩ לַשַּׁ֨עַר הַפְּנִימִ֜י לִֽשְׁכֹ֣ות שָׁרִ֗ים בֶּחָצֵ֤ר הַפְּנִימִי֙ אֲשֶׁ֗ר אֶל־כֶּ֙תֶף֙ שַׁ֣עַר הַצָּפֹ֔ון וּפְנֵיהֶ֖ם דֶּ֣רֶךְ הַדָּרֹ֑ום אֶחָ֗ד אֶל־כֶּ֙תֶף֙ שַׁ֣עַר הַקָּדִ֔ים פְּנֵ֖י דֶּ֥רֶךְ הַצָּפֹֽן׃
Trans.ûmiḥûṣâ lašša‘ar hapənîmî lišəḵwōṯ šārîm beḥāṣēr hapənîmî ’ăšer ’el-keṯef ša‘ar haṣṣāfwōn ûfənêhem dereḵə hadārwōm ’eḥāḏ ’el-keṯef ša‘ar haqqāḏîm pənê dereḵə haṣṣāfōn:

Algemeen

Zie ook: Noord (windstreek), Pad, Straat, Weg

Aantekeningen

En van buiten de binnenste poort waren de kameren der zangers, in het binnenste voorhof, dat aan de zijde van de noorderpoort was; en het voorste deel derzelve was den weg naar het zuiden; een was er aan de zijde van de oostpoort, ziende den weg naar het noorden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

מִ

-

חוּצָה֩

En van buiten

לַ

-

שַּׁ֨עַר

poort

הַ

-

פְּנִימִ֜י

de binnenste

לִֽשְׁכ֣וֹת

waren de kameren

שָׁרִ֗ים

der zangers

בֶּ

-

חָצֵ֤ר

voorhof

הַ

-

פְּנִימִי֙

in het binnenste

אֲשֶׁ֗ר

-

אֶל־

-

כֶּ֙תֶף֙

dat aan de zijde

שַׁ֣עַר

-

הַ

-

צָּפ֔וֹן

van de noorderpoort

וּ

-

פְנֵיהֶ֖ם

was; en het voorste

דֶּ֣רֶךְ

deel derzelve was den weg

הַ

-

דָּר֑וֹם

naar het zuiden

אֶחָ֗ד

een

אֶל־

-

כֶּ֙תֶף֙

was er aan de zijde

שַׁ֣עַר

-

הַ

-

קָּדִ֔ים

van de oostpoort

פְּנֵ֖י

ziende

דֶּ֥רֶךְ

den weg

הַ

-

צָּפֹֽן

naar het noorden


En van buiten de binnenste poort waren de kameren der zangers, in het binnenste voorhof, dat aan de zijde van de noorderpoort was; en het voorste deel derzelve was den weg naar het zuiden; een was er aan de zijde van de oostpoort, ziende den weg naar het noorden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!