Ezechiel 43:2

SVEn ziet, de heerlijkheid des Gods van Israel kwam van den weg naar het oosten; en Zijn stem was als het geruis van vele wateren, en de aarde werd verlicht van Zijn heerlijkheid.
WLCוְהִנֵּ֗ה כְּבֹוד֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בָּ֖א מִדֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֑ים וְקֹולֹ֗ו כְּקֹול֙ מַ֣יִם רַבִּ֔ים וְהָאָ֖רֶץ הֵאִ֥ירָה מִכְּבֹדֹֽו׃
Trans.wəhinnēh kəḇwōḏ ’ĕlōhê yiśərā’ēl bā’ midereḵə haqqāḏîm wəqwōlwō kəqwōl mayim rabîm wəhā’āreṣ hē’îrâ mikəḇōḏwō:

Algemeen

Zie ook: Pad, Straat, Weg

Aantekeningen

En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israel kwam van den weg naar het oosten; en Zijn stem was als het geruis van vele wateren, en de aarde werd verlicht van Zijn heerlijkheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

הִנֵּ֗ה

-

כְּבוֹד֙

En ziet, de heerlijkheid

אֱלֹהֵ֣י

des Gods

יִשְׂרָאֵ֔ל

van Israël

בָּ֖א

kwam

מִ

-

דֶּ֣רֶךְ

van den weg

הַ

-

קָּדִ֑ים

naar het oosten

וְ

-

קוֹל֗וֹ

en Zijn stem

כְּ

-

קוֹל֙

was als het geruis

מַ֣יִם

wateren

רַבִּ֔ים

van vele

וְ

-

הָ

-

אָ֖רֶץ

en de aarde

הֵאִ֥ירָה

werd verlicht

מִ

-

כְּבֹדֽוֹ

van Zijn heerlijkheid


En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israel kwam van den weg naar het oosten; en Zijn stem was als het geruis van vele wateren, en de aarde werd verlicht van Zijn heerlijkheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!