Ezechiel 46:5

SVEn het spijsoffer, een efa tot den ram, maar tot de lammeren zal het spijsoffer een gave zijner hand zijn; en olie, een hin tot een efa.
WLCוּמִנְחָה֙ אֵיפָ֣ה לָאַ֔יִל וְלַכְּבָשִׂ֥ים מִנְחָ֖ה מַתַּ֣ת יָדֹ֑ו וְשֶׁ֖מֶן הִ֥ין לָאֵיפָֽה׃
Trans.ûminəḥâ ’êfâ lā’ayil wəlakəḇāśîm minəḥâ mataṯ yāḏwō wəšemen hîn lā’êfâ:

Algemeen

Zie ook: Efa (gewichtseenheid), Hand (lichaamsdeel), Hin (eenheidsmaat), Lam, lammetje, Spijsoffer

Aantekeningen

En het spijsoffer, een efa tot den ram, maar tot de lammeren zal het spijsoffer een gave zijner hand zijn; en olie, een hin tot een efa.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

מִנְחָה֙

En het spijsoffer

אֵיפָ֣ה

een efa

לָ

-

אַ֔יִל

tot den ram

וְ

-

לַ

-

כְּבָשִׂ֥ים

maar tot de lammeren

מִנְחָ֖ה

zal het spijsoffer

מַתַּ֣ת

een gave

יָד֑וֹ

zijner hand

וְ

-

שֶׁ֖מֶן

zijn; en olie

הִ֥ין

een hin

לָ

-

אֵיפָֽה

tot een efa


En het spijsoffer, een efa tot den ram, maar tot de lammeren zal het spijsoffer een gave zijner hand zijn; en olie, een hin tot een efa.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!